นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการจัดงานเช่นศิลปะการแสดงท้องถิ่นเทศกาลและแผงลอย มีกิจกรรมภาคฤดูร้อนมากมาย ฉากสุดท้ายของฉากมี 108 ดอกไม้ไฟในน้ำ