นี่เป็นเทศกาลดอกไม้ไฟระยะยาวครั้งที่ 43 พลุดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ออกมาในท้องฟ้าของทะเลสาบโทยะเป็นเวลา 20 นาทีจาก 20:45 น. ถึง 21:05 น. (ยกเลิกสภาพอากาศที่มีพายุ)