ประมาณ 400,000 หลอดไฟส่องแสงในพื้นที่เปิดว่างในใจกลางของพื้นที่น้ำพุร้อนทะเลสาบโทยะ เวลาแสง: 18:00 น. – 22:00 น