เป็นกิจกรรมเดินที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติรอบ ๆ ทะเลสาบ Toya อย่างช้า ๆ เป็นเวลาสองวัน น้ำพุร้อนจะรักษาความเหนื่อยล้าหลังจากการค้นพบและความตื่นเต้น