การแข่งขันไตรกีฬาที่มีการแข่งขันว่ายน้ำวิ่งรอบทะเลสาบโทยะ, ภูเขาโยเทย์ ผู้เล่นวิ่งผ่านธรรมชาติอันงดงามของฮอกไกโด