ของรางวัลมากมายเช่นโซบะอุ่น ๆ , คร็อกเกต, สปาโบ, เชามินแฟรงค์เฟิร์ต, เฟรนช์ฟราย, ไก่ทอด, สาเกหวาน, น้ำผลไม้, โกโก้, เบียร์, สุรา ฯลฯ