คุณลักษณะฤดูร้อนที่จัดขึ้นที่สถานีน้ำ เทศกาลคุณธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และขบวนเด็กลอยวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่นวัฒนธรรมดั้งเดิม “Chosa”, Yosakoi จากเมือง Zaida เก่าของจังหวัด Kagawa เมือง Kaidawa ขบวนพาเหรดในเมือง