ที่สวนกระเป๋าแช่เท้าในใจกลางของพื้นที่น้ำพุร้อนทะเลสาบโทยะเริ่มต้นบทสวดกฎหมาย Yuzen Yakushi Ny prayer ri คอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตการแข่งขันบิงโกเป็นต้น