ถนนส่องสว่างซึ่งเป็นสีสันยามค่ำคืนของเมืองน้ำพุร้อนทะเลสาบโทยะ
ถนนหลังริมทะเลสาบมีไฟส่องสว่าง 12,000 ลูก